Δικηγορική Εταιρία | V Lawyers

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης  & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.