Εξαγορά της ARIVIA S.A. από την UPFIELD

Εξαγορά της ARIVIA S.A. από την UPFIELD

Εξαγορά της ARIVIA S.A. από την UPFIELD

Συμβουλεύσαμε την ARIVIA S.A. και τους μετόχους της καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας της εξαγοράς της από την UNILEVER/UPFIELD, από την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας, έως και την ολοκλήρωση αυτής.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr