Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε δικαστικά την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. επί ποικίλων ειδικού χαρακτήρα θεμάτων, προκηρύξεων κλειστών διαγωνισμών και κάθε τύπου συμβάσεων.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr