Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο

Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο

Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο
Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο

Η ανάμειξή μας με τον τομέα του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου

Το αντικείμενο των τραπεζικών εργασιών αποτελεί ένα αυτοτελές και ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τμήμα της εταιρείας μας από τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησής της.

Σήμερα, δρώντας ως εντολοδόχοι δύο εκ των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, αναλαμβάνουμε τη δικαστική διεκδίκηση και επιδίωξη ικανοποίησης μεγάλου αριθμού ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, έχοντας ως στόχο την παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των εργασιών του συγκεκριμένου αντικειμένου, έχουμε διαμορφώσει εξειδικευμένη ομάδα χειρισμού των συμβατικών πτυχών που άπτονται των τραπεζικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναλάβει τη σύνταξη και τον έλεγχο τραπεζικών συμβάσεων κάθε είδους (ενδεικτικά πιστώσεων, ομολογιακών δανείων κλπ) και συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing). Επίσης, έχουμε επεξεργαστεί, διαπραγματευτεί και περαιώσει σημαντικές συμβάσεις έκδοσης ομολογιακών δανείων εταιριών, αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού, σύστασης πολλαπλών εξασφαλίσεων αλλά και συμβάσεις sale and lease back κατ’ ανάθεση πελατών μας.

Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, ενόψει των προσπαθειών αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών οφειλών, αναλαμβάνουμε την νομική συμβουλή τραπεζικών ιδρυμάτων ή οφειλετών, με σκοπό την εύρεση της κατάλληλης συμφωνίας για αναδιάρθρωση χρεών.

Σημαντικές συνεργασίες

Σημειώνεται ότι από το 1994 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2011 ο Χάρης Βασιλογεώργης κατείχε θέσεις ευθύνης στο νομικό τμήμα της τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.». Από το Δεκέμβριο του 2011 συνεργαζόμαστε τόσο με τη «Εurobank Α.Ε.», όσο και με την «Τράπεζα Πειραιώς» στον χειρισμό πλήθους υποθέσεων που άπτονται του συνόλου της τραπεζικής ύλης.

 

 

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr