Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο
Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η φορολογία αποτελεί σημαντική και ενίοτε καθοριστική παράμετρο στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών και, γενικότερα, οικονομικών αποφάσεων τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα.

Για το λόγο αυτό το φορολογικό καθεστώς και οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν κάθε πελάτη, λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των υπηρεσιών και των συμβουλών που παρέχουμε.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr