Νομοθεσία Κεφαλαιαγοράς

Νομοθεσία Κεφαλαιαγοράς

Νομοθεσία Κεφαλαιαγοράς
Νομοθεσία Κεφαλαιαγοράς

Κανονιστική συμμόρφωση προς τους κανόνες της Κεφαλαιαγοράς

Μια από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες κάθε εισηγμένης επιχείρησης είναι η κανονιστική συμμόρφωση προς τους κανόνες της Κεφαλαιαγοράς.

Με πολυετή εμπειρία σε εισηγμένες εταιρείες καλύπτουμε όλα τα στάδια και τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν, είτε σε επίπεδο εισαγωγής μια εταιρείας σε αγορά προς διαπραγμάτευση, είτε στο στάδιο επόμενων εταιρικών πράξεων, είτε και σε στάδιο δικαστικής αμφισβήτησης προστίμων και εν γένει διοικητικών κυρώσεων.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr