Αδειοδότηση Τυχερών Παιγνίων

Αδειοδότηση Τυχερών Παιγνίων

Αδειοδότηση Τυχερών Παιγνίων
Αδειοδότηση Τυχερών Παιγνίων

Μακρόχρονη συνεργασία με μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως

Με μακρόχρονη συνεργασία με μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες του χώρου, ασχολούμαστε με τον τομέα ρύθμισης και εποπτείας των τυχερών παιγνίων σε όλο το φάσμα του κανονιστικού-νομοθετικού πλαισίου, την αδειοδότηση φορέων και παιγνίων και τον έλεγχο συμμόρφωσης με το ισχύον πλαίσιο.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr