Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις
Εργασιακές Σχέσεις

Συμβουλευτική σε μεγάλες επιχειρήσεις

Συμβουλεύουμε τους εντολείς μας, κυρίως μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις- εργοδότες, αρκετές εκ των οποίων με περισσότερους από 600 εργαζόμενους, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται των σχέσεων με το προσωπικό τους (υπαλληλικό, εργατικό, στελεχιακό δυναμικό, διευθυντικά στελέχη).

Χειριζόμαστε εργασιακά ζητήματα που απασχολούν μία επιχείρηση στην καθημερινότητά της (σύνταξη και εφαρμογή Κανονισμού Εργασίας, εργασιακή πολιτική εργοδότη, σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων, εργατών, στελεχιακού προσωπικού και διευθυντικών στελεχών, συμβάσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, απαντήσεις επί αιτημάτων εργαζομένων, διεκδικήσεις εργαζομένων, απολύσεις) καθώς και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις (ενδεικτικά συστήματα μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, διευθέτηση χρόνου εργασίας, σωματειακή οργάνωση εργαζομένων, διαθεσιμότητα, ομαδικές απολύσεις, εργατικά ατυχήματα).

Παρέχουμε συμβουλές αναφορικά με τις κανονιστικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων ως προς τα εργασιακά ζητήματα στο πλαίσιο εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών και μεταβίβασης επιχειρήσεων.

Παράλληλα, παριστάμεθα ενώπιον κάθε υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας για εργασιακά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο ελέγχων ή καταγγελιών και αναλαμβάνουμε τη δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας για τον χειρισμό υποθέσεων εκ των εργασιακών σχέσεων (ενδεικτικά ζητήματα απολύσεων, οφειλομένων μισθών ή επιδομάτων ή υπερωριών, εργατικών ατυχημάτων).

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr