Επίλυση Διαφορών

Επίλυση Διαφορών

Επίλυση Διαφορών
Επίλυση Διαφορών

Επίλυση Διαφορών

Παραδοσιακά, ο πυρήνας των νομικών υπηρεσιών της εταιρίας μας βρίσκεται στην επίλυση διαφορών. Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με τη γνώση της ομάδας μας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων του δικαίου μας επιτρέπουν να παρέχουμε πλήρη και υψηλού επιπέδου υποστήριξη των πελατών μας.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να συνεπάγεται η εξωδικαστική επίλυση μίας διαφοράς, προτεραιότητα στην προσέγγισή μας αποτελεί η επίτευξη βιώσιμων συμβιβαστικών λύσεων. Έτσι, με σταθερό γνώμονα το συμφέρον των εντολέων μας, εξετάζουμε σε βάθος κάθε υπόθεση, διερευνούμε και αναδεικνύουμε τις δυνατότητες εξωδικαστικής διευθέτησης. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνουμε ενεργά μέρος σε κάθε φάση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, συμβουλεύοντας τους εντολείς μας, ήδη από το στάδιο γέννησης της διένεξης και προτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους διευθέτησης. Κριτήριο αποτελούν πάντα η εξοικονόμηση χρόνου και η αποτροπή περιττών δαπανών. Στόχος μας είναι η επίτευξη βιώσιμων συμβιβαστικών λύσεων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Με δεδομένα αφενός την ανάγκη ταχείας επίλυσης των διαφορών, και αφετέρου το μεγάλο χρόνο που απαιτείται για την έκδοση δικαστικής απόφασης, ολοένα και περισσότερα πρόσωπα, ιδίως στο πεδίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιλέγουν την επίλυση των διαφορών μέσω της προσφυγής στη διαδικασία της διαιτησίας.Η εταιρία μας έχει αναλάβει την εκπροσώπηση και υποστήριξη πελατών της τόσο στο πλαίσιο εσωτερικής όσο και διεθνούς διαιτησίας, υπό την εποπτεία διεθνών θεσμών, όπως το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce – ICC).Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μας επιτρέπει να παρέχουμε σωστή καθοδήγηση τόσο ως προς τις παραμέτρους της συμφωνίας περί διαιτησίας (γλώσσα, τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας, εφαρμοστέο δίκαιο κλπ), όσο και σε όλα τα στάδια της κύριας διαδικασίας, από την υποβολή του αιτήματος και τον καθορισμό των προσώπων των διαιτητών, μέχρι την έκδοση της διαιτητικής απόφασης και την άσκηση ενδίκων μέσων.

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο βασικότερος και καθοριστικότερος όλων εξακολουθεί να είναι η προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων.Έτσι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν περιθώρια εξωδικαστικής διευθέτησης, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας.Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των αστικών, εμπορικών και διοικητικών διαφορών. Έχοντας αναλάβει και ολοκληρώσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό διαφορών και υποθέσεων, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πλήρη δικαστική εκπροσώπηση σε κάθε πεδίο της εξειδίκευσής μας.Ιδίως σε ο, τι αφορά τους εταιρικούς πελάτες, η δικαστική εκπροσώπηση εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρίας, από ενδοεταιρικές διαφορές και αντιπαραθέσεις στο πλαίσιο κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέχρι αντιδικίες με διοικητικές αρχές στο πλαίσιο φορολογικών ή άλλων διαφορών.

 

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr