Εξαγορές – Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Εξαγορές – Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Εξαγορές – Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Εξαγορές - Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς μας αποτελεί η συμμετοχή σε διαδικασίες εξαγοράς και σε όλες τις μορφές εταιρικών μετασχηματισμών. Η ενεργή εμπλοκή μας επί σειρά ετών και η εξειδικευμένη γνώση της ομάδας μας επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συμφωνίες εξαγοράς καθώς και σε συμβάσεις συγχώνευσης, διάσπασης και μετατροπής.
Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται η διάρθρωση της επιδιωκόμενης συμφωνίας, η διαπραγμάτευση των επιμέρους όρων αυτής με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, η παροχή συμβουλών σχετικά με τη μεταβίβαση των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, τη διενέργεια του ενδελεχούς νομικού ελέγχου, και τη δέουσα επιμέλεια (due diligence), τη σύνταξη των εγγράφων συναλλαγής και την παρακολούθηση της εκτέλεσης της συμφωνίας.
Κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει η επί σειρά ετών ενασχόληση και υποστήριξη εισηγμένων εταιριών, η οποία έχει προσδώσει στην ομάδα μας γνώση των ιδιαιτεροτήτων και προϋποθέσεων αναφορικά με αυτές.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr