Μεταλλευτικό - Λατομικό Δίκαιο

Μεταλλευτικό - Λατομικό Δίκαιο

Μεταλλευτικό - Λατομικό Δίκαιο
Μεταλλευτικό - Λατομικό Δίκαιο

Πλούσια εμπειρία υποστήριξης σχετικών υποθέσεων 

Ιστορικά, αποτελεί έναν από τους τομείς δραστηριότητας που η εταιρεία μας ασχολείται από τα πρώτα ήδη χρόνια της ίδρυσής της.

Ασχολούμαστε με ζητήματα που αφορούν στην παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης ορυκτών, μεταλλευμάτων, λατομικών υλικών και πρώτων υλών εν γένει και διαθέτουμε πλούσια εμπειρία υποστήριξης σχετικών υποθέσεων τόσο στο στάδιο των σχετικών αδειοδοτήσεων, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας των αντίστοιχων εκμεταλλεύσεων.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr