Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πήγες

Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πήγες

Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πήγες
Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πήγες

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Με δεδομένη την παγκόσμια στροφή στο χώρο της παραγωγής ενέργειας, μέσω της ολοένα μεγαλύτερης αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς επίσης και του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η εταιρία μας παρέχει συμβουλές αναφορικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης, σύνδεσης με το Δίκτυο και λειτουργίας για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ από ιδιώτες.

Παράλληλα, παρέχουμε συμβουλές και συνδράμουμε στη σύσταση και στη λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr