Εμπορικές Συμβάσεις

Εμπορικές Συμβάσεις

Εμπορικές Συμβάσεις
Εμπορικές Συμβάσεις

Εμπορικές Συμβάσεις

Η ομάδα μας έχει την απαραίτητη εμπειρία και την τεχνογνωσία να ικανοποιήσει κάθε σύγχρονη ανάγκη σε κάθε μορφή συμβατικών κειμένων, εγχώριου ή διεθνούς χαρακτήρα. Η δραστηριότητά μας περιλαμβάνει όλο το φάσμα των συμβάσεων που αφορούν το σκληρό πυρήνα της επιχειρησιακής δράσης των πελατών μας, με ποικίλα και σύνθετα αντικείμενα όπως συμβάσεις συνεργασίας, εξαγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, factoring, εταιρικών μετασχηματισμών, αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και χρηματοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε συμμετάσχει σε έργα για λογαριασμό πελατών που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία πρώτων υλών, τροφίμων και ποτών, στον τομέα της ενέργειας, των τυχερών παιγνίων, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στο εμπόριο και στις διανομές, στις μεταφορές και στις υπηρεσίες logistics, στις επενδύσεις ακινήτων και στις κατασκευές. 

 

 

 

 

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr