Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Δίκαιο Δημοσίων ΣυμβάσεωνΔίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Σε πολλές διαφορετικές περιστάσεις έχουμε συνεργαστεί τόσο με αναδόχους όσο και με αναθέτουσες αρχές, για την ορθή διενέργεια διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Με τον τρόπο αυτό έχουμε αποκτήσει  λεπτομερή και σε βάθος κατανόηση των διαδικασιών, των επιμέρους σταδίων και των ιδιαιτεροτήτων του δικαίου δημοσίων συμβάσεων. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολόπλευρη υποστήριξη και συμβουλές για τη συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων σε όλες τις μορφές δημόσιων διαγωνισμών, από τη μελέτη και ερμηνεία της προκήρυξης, τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μέσω υποβολής προσφοράς, μέχρι την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr