Δίκαιο Αφερεγγυότητας

Δίκαιο Αφερεγγυότητας

Δίκαιο Αφερεγγυότητας
Δίκαιο Αφερεγγυότητας

Mεγάλη εμπειρία στον ευρύτερο τομέα του δικαίου αφερεγγυότητας

Ξεκινώντας από την κλασσική διαδικασία πτωχεύσεως, τη διαδικασία εξυγίανσης και την αναδιάρθρωση οφειλών, έχουμε χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων πελατών μας, τους οποίους συνδράμαμε ουσιαστικά, συμβουλεύσαμε και εκπροσωπήσαμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, μέχρι την ολοκλήρωση του αντίστοιχου επιχειρηματικού σχεδίου ή στόχου.

Ασχοληθήκαμε με ιδιαίτερη ένταση με υποθέσεις «restructuring finance», προσπαθώντας να επιλύσουμε με το βέλτιστο τρόπο αιτήματα αναδιάρθρωσης οφειλών και προσπάθειες εξυγίανσης επιχειρήσεων.

Η τεχνογνωσία μας

Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία μας σε θέματα εταιρικού, φορολογικού και τραπεζικού δικαίου, προτείνουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις για βιώσιμες επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην πραγματική εξυγίανση και ανάπτυξή τους.

Εφόσον κάθε τέτοια προσπάθεια παραμένει ανεπιτυχής, αναλαμβάνουμε τη δικαστική διευθέτηση, υποβάλλοντας αιτήματα παύσης πληρωμών ή πτώχευσης και συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Η ομάδα μας

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ήδη από τα πρώτα στάδια των συζητήσεων οφειλετών και πιστωτών, προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε τις προβλέψεις του νόμου και τον τρόπο διαμόρφωσης των σχέσεων αναλόγως της διαδικασίας που επιλέγεται να ακολουθηθεί.

Στόχος της ομάδας μας είναι, οι εντολείς μας να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξη, αναλόγως της διαδικασίας που θα επιλεγεί, των επιχειρήσεών τους.

Διαπραγματεύσεις

Συμμετέχουμε και σε εργασίες απλής νομικής συμβουλής προς εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες που εμπλέκονται σε «project» εξυγίανσης επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να συμβουλεύσουμε στην διαμόρφωση της στρατηγικής τους κατά τις οικείες διαπραγματεύσεις.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr