Ανταγωνισμός

Ανταγωνισμός

Ανταγωνισμός
Ανταγωνισμός

Συμμόρφωση με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας ως προς την συμμόρφωση των εμπορικών συμβάσεων και των εν γένει συμφωνιών που συνάπτουν με τις απαιτήσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, εθνικού και ενωσιακού.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές ως προς τη συμμόρφωση με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο εξαγορών και συγχωνεύσεων, ιδίως ως προς το χειρισμό των Ευαίσθητων Εμπορικών Πληροφοριών (CSI) κατά το στάδιο του Νομικού Ελέγχου, και αναλαμβάνουμε τη συγκρότηση φακέλου και κατάθεση κάθε απαιτούμενης γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Διαθέτουμε εμπειρία και χειριζόμαστε υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αρμόδιων δικαστηρίων σε περιπτώσεις εικαζόμενων οριζόντιων και κάθετων συμπράξεων, καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης και λοιπών παραβιάσεων του δικαίου του ανταγωνισμού.

Στο πεδίο του αθέμιτου ανταγωνισμού έχουμε χειριστεί επιτυχώς ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, τόσο εξώδικα όσο και δικαστικά (αντιγραφή ή παραποίηση προϊόντων ή σημάτων/διακριτικών γνωρισμάτων, παραπλανητική διαφήμιση, χρήση μη επιτρεπτών ή μη αληθών διατροφικών ισχυρισμών, απόσπαση πελατείας).

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr