Χάρης Βασιλογεώργης

Χάρης Βασιλογεώργης

Χάρης Βασιλογεώργης
Χάρης Βασιλογεώργης
Δικηγόρος - Διαχειριστής εταίρος
E-MAIL
vassilogeorgis@vlawyers.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+30 210 3388414 +30 210 3628616

Ο Χάρης είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990.
Είναι ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρίας “ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”

Ειδικεύεται στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και έχει επιμεληθεί ένα ευρύ φάσμα σύνθετων συναλλαγών εγχώριων και διεθνών όπως αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές και χρηματοδοτήσεις για ένα ευρύ πελατολόγιο. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως νομικός σύμβουλος εταιριών, τόσο στη συμβουλευτική δικηγορία και στη διαχείριση σύνθετων υποθέσεων και συμβάσεων, όσο και στη δικαστική επίλυση διαφορών. Επιβλέπει και κατευθύνει στο πλαίσιο της δικηγορικής εταιρίας την ομάδα των δικηγόρων που χειρίζονται τις επισφαλείς απαιτήσεις και τα ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης των εντολέων της τραπεζών και εταιριών διαχείρισης.

Έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση της στρατηγικής και στη διοίκηση πολλών εταιριών, εισηγμένων ή μη, για περισσότερο από 20 έτη, είτε ως νομικός σύμβουλος είτε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως στην ΔΕΗ Α.Ε., ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., INTERCOM Α.Ε., PCDC A.E. (joint venture Cosco/Διακίνησις), AGROPHOENIX A.E. και άλλων.

Αντιλαμβάνεται άριστα την εμπορική και επιχειρησιακή διάσταση των ζητημάτων, συμβάλει αποφασιστικά στη χάραξη της στρατηγικής και στη λήψη αποφάσεων από τη διευθυντική ομάδα κάθε εταιρίας και συμβουλεύει ως προς την προληπτική νομική θωράκιση και την διαχείριση κινδύνων. Διετέλεσε δικηγόρος για περισσότερο από 15 χρόνια στη νομική διεύθυνση της EFG EUROBANK στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και ανέλαβε διάφορες θέσεις ευθύνης όπου χειρίστηκε όλο το φάσμα των εργασιών λιανικής και εταιρικής τραπεζικής αλλά και ευρύτερα σύνθετες υποθέσεις του οργανισμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης σε θέματα εταιρικού δικαίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Εξειδίκευση

-Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο
-Εταιρικό Δίκαιο
-Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Εταιρική Διακυβέρνηση
-Φορολογικό Δίκαιο
-Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
-Δίκαιο Αφερεγγυότητας
-Δίκαιο Ανταγωνισμού

 

 

Ξένες Γλώσσες

-Αγγλικά

Η Ομάδα μας

Ασκούμενος Δικηγόρος
Ελένη Παραρά
Ασκούμενη Δικηγόρος
Θωμαϊς Μπούρχα
Ασκούμενη Δικηγόρος
Ασκούμενη Δικηγόρος

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr