Βασίλης Τσιγαρίδας

Βασίλης Τσιγαρίδας

Βασίλης Τσιγαρίδας
Βασίλης Τσιγαρίδας
Δικηγόρος- Εταίρος
E-MAIL
tsigaridas@vlawyers.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+30 2310 224892

Ο Βασίλης είναι διδάκτωρ του Διοικητικού Δικαίου, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Συμμετέχει και συντονίζει την ομάδα των δικηγόρων της Εταιρίας που διαχειρίζονται υποθέσεις διοικητικού δικαίου με έμφαση στα ζητήματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Το 2020 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο του διοικητικού δικαίου. Η διδακτορική του διατριβή («H αρχή iura novit curia στη διοικητική δίκη») έχει δημοσιευθεί από τις εκδόσεις Σάκκουλα το 2021 ενώ άρθρα του φιλοξενούνται σε σημαντικά ελληνικά περιοδικά δημοσίου δικαίου (Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Διοικητική Δίκη). Έχει διδάξει διοικητικό δίκαιο, διοικητική δικονομία, υπαλληλικό δίκαιο, δημοσιονομικό δίκαιο και σύνθεση δημοσίου δικαίου στο Α.Π.Θ. και στο Δ.Π.Θ. Από την αρχή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, έχει συνεργαστεί με πολυάριθμους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ιδίως στα αντικείμενα του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, του υπαλληλικού δικαίου και του φορολογικού δικαίου. Πέραν της εκτεταμένης γνωμοδοτικής του δραστηριότητας, έχει υποστηρίξει τα συμφέροντα των εντολέων του ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ ενώ έχει ασχοληθεί με την εσωτερική οργάνωση διάφορων φορέων του Δημοσίου μέσω της εκπόνησης κανονισμών και οδηγιών.

Αντίστοιχα, έχει συμβουλεύσει και εκπροσωπήσει πολλούς οικονομικούς φορείς ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών. Λόγω της συνεργασίας του τόσο με το Δημόσιο όσο και με τους ιδιώτες, αντιλαμβάνεται πλήρως τις προβληματικές που ανακύπτουν και είναι σε θέση να επεξεργαστεί σύνθετες υποθέσεις, συμβάλλοντας στη βέλτιστη επίλυσή τους.  Στο ίδιο πλαίσιο, έχει την εμπειρία της υποστήριξης οικονομικών φορέων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που κατατείνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Εξειδίκευση

-Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
-Διοικητικό Δίκαιο

Ξένες Γλώσσες

-Αγγλικά
-Γερμανικά

Η Ομάδα μας

Χάρης Βασιλογεώργης
Δικηγόρος - Διαχειριστής εταίρος
Σωκράτης Παρσάνος
Δικηγόρος - Εταίρος
Έλλη Ασημακοπούλου
Δικηγόρος - Εταίρος
Ασκούμενος Δικηγόρος
Ασκούμενη Δικηγόρος
Θωμαϊς Μπούρχα
Ασκούμενη Δικηγόρος

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr