Σύσταση εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ COSCO: PCDC ΑΕ

alt

H κατά 50,01% θυγατρική της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε εταιρία «DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED», συμμετείχε στη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PCDC Α.Ε.», η οποία θα έχει την έδρα της στο Δήμο Περάματος και η διάρκειά της ορίστηκε σε είκοσι (20) έτη. Η σύσταση της εν λόγω εταιρίας έρχεται ως επιστέγασμα του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογράψει ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ με την Cosco Pacific Limited στις 02 Οκτωβρίου 2010 παρουσία των πρωθυπουργών Ελλάδας και Κίνας.

Η εταιρία «DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED» συμμετέχει με ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας ανώνυμης εταιρίας «PCDC Α.Ε.», το οποίο ορίστηκε σε 1.000.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 50% θα κατέχεται από την εταιρία «COSCO PORTS (GREECE) S.a.r.l.».

Αποκλειστικός σκοπός της νέας εταιρίας είναι η κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» στις εγκαταστάσεις του ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ του Λιμένος Πειραιώς, μέσω του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες διαχείρισης των αφικνούμενων και προοριζομένων προς εξαγωγή, καθώς και των αφικνούμενων και προοριζομένων για την Ελληνική εσωτερική αγορά εμπορευματοκιβωτίων, και εν γένει υπηρεσίες κένωσης, πλήρωσης, φύλαξης και διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων και των εμπεριεχόμενων σε αυτά εμπορευμάτων.

Η νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρία θα διοικείται από 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο η εκπροσώπηση των δύο μερών θα είναι ισοβαρής.

Οι εργασίες κατασκευής του προαναφερθέντος κέντρου ξεκινούν στις 18 Ιουλίου 2011.

Δικηγόροι Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για την επίτευξη της συμφωνίας : Χαρίλαος Βασιλογεώργης - 'Ελλη Ασημακοπούλου

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Σύσταση εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ COSCO: PCDC ΑΕ