ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Νέος νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση αδειών δόμησης

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος, με το οποίο προβλέπεται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών καθώς και η τροπολογία, με την οποία εισάγονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των αυθαίρετων ακινήτων. Σύμφωνα με την επίμαχη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση κατά ποσοστό 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 θα έχει καταβληθεί το 30%.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2013 η προθεσμία, εντός της οποίας επιτρέπεται η μεταβίβαση αυθαίρετων ακινήτων και ημιυπαίθριων χώρων, εφόσον οι ιδιοκτήτες αυτών έχουν καταβάλει το 30% του συνολικού προστίμου.

Τέλος, σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για την πλήρη νομιμοποίηση αυθαιρέτου είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας και η εναρμόνιση με τους ισχύοντες στην περιοχή όρους δόμησης και ειδικότερα, με το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου.

πηγή: lawnet.gr

ΣτΕ 737 και 738/2012 - Προσωρινή προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.3886/2010)

Με το άρθρο 11 της από 04.12.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 237/05.12.2012) ορίσθηκε ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2010 η καταβολή από τον αιτούντα μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης (νέου) παραβόλου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 1% επί της προϋπολογισθείσης αξίας της σύμβασης με ανώτατο όριο τις 50.000 Ευρώ.

Περισσότερα...

Ολομέλεια ΣτΕ 4447/2012- Δικαίωμα προηγούμενης Ακρόασης

Ιδιαιτέρα σημαντική η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 4447/2012 αναφορικά με το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από παραπομπή με την υπ’ αριθμ. 3382/2010 απόφαση της επταμελούς σύνθεσης λόγω σπουδαιότητας. Κρίθηκε συγκεκριμένα ότι λόγος περί παραβίασης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης (αρ. 20 παρ.2 Σ) αλυσιτελώς προβάλλεται αν δεν αναφέρονται παράλληλα και συγκεκριμένοι ισχυρισμοί τους οποίους θα προέβαλε ενώπιον της Διοίκησης αν είχε κληθεί και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση δε που με ειδική διάταξη νόμου προβλέπεται όχι μόνο η προηγούμενη ακρόαση αλλά και ενδικοφανές στάδιο, η μη τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης καλύπτεται εφόσον ο διοικούμενος τηρήσει το ενδικοφανές στάδιο και προβάλει τους κρίσιμους ισχυρισμούς που δεν προέβαλε πριν την έκδοση της πράξης. Ρητά λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας απαιτεί προκειμένου να προβεί σε ακύρωση της πράξης για παράβαση ουσιώδους τύπου όχι μόνο την προβολή σχετικού λόγου περί παραβίασης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης αλλά και αναφορά των όσων θα μπορούσαν να προβληθούν ενώπιον της Διοίκησης και δεν προβλήθηκαν και τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ανατρέψει την τελική κρίση της τελευταίας.

Ελένη Ζ. Μότσιου- Δικηγόρος, Εξωτερική Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας Βασιλογεώργης και Συνεργάτες

Περισσότερα...

ΚΑΡΙΝΑ ΑΕ: Δεκτή η προσωρινή διαταγή μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως για την υπαγωγή της εταιρίας στο άρθρο 99 ΠτΚ

Δεκτή έγινε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο του Κιλκίς  η αίτηση που κατέθεσε η εταιρία μας για την προσωρινή προστασία της ΚΑΡΙΝΑ ΑΕ ενόψει της συζητήσεως της αίτησης της για την υπαγωγή της  στο άρθρο 99 ΠτΚ.

Δικηγόρος:  Σωκράτης Παρσάνος

Δημόσια διαβούλευση για τον Αγορανομικό Κώδικα

Εισάγεται σήμερα και μέχρι την 21 Δεκεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση οι κανόνες σχετικά με το νέο Αγορανομικό Κώδικα που αποτελούν κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού o οποίος έχει στόχο τη ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Περισσότερα...

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»

Εισάγεται σήμερα και μέχρι την 14 Δεκεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Νέοι κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών και Νέα Υγειονομική Διάταξη (αφορά παραγωγούς, χονδρέμπορους, λιανέμπορους, παρόχους υπηρεσιών 3PL, διανομείς)

Ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας οι Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και η νέα Υγειονομική Διάταξη που σύμφωνα με την ανακοίνωση των Υπουργείων θα τεθούν σε ισχύ το συντομότερο.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων:

 

Attachments:
Download this file (Δελτίο τύπου.doc)Δελτίο τύπου.doc[ ]82 Kb
Download this file (ΔΙΕΠΠΥ.doc)ΔΙΕΠΠΥ.doc[ ]1541 Kb
Download this file (Υγ_Διάταξη.doc)Υγ_Διάταξη.doc[ ]363 Kb
Περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Εισάγεται από σήμερα και μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αντικαθιστούν το σύνολο των κωδικοποιημένων αγορανομικών διατάξεων.

Περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ: Απόφαση στην υπόθεση C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys κατά Registrar of Trade Marks.

Ο αιτών την καταχώρηση  σήματος υποχρεούται να προσδιορίζει με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητεί προστασία μέσω σήματος, προκειμένου να είναι οι αρμόδιες αρχές και οι επιχειρηματίες σε θέση, σε αυτήν και μόνον τη βάση, να καθορίσουν της έκταση της παρεχόμενης με το σήμα προστασίας.

Περισσότερα...

Σελίδα 3 από 20

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ