ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ολομέλεια ΣτΕ 4447/2012- Δικαίωμα προηγούμενης Ακρόασης

Ιδιαιτέρα σημαντική η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 4447/2012 αναφορικά με το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από παραπομπή με την υπ’ αριθμ. 3382/2010 απόφαση της επταμελούς σύνθεσης λόγω σπουδαιότητας. Κρίθηκε συγκεκριμένα ότι λόγος περί παραβίασης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης (αρ. 20 παρ.2 Σ) αλυσιτελώς προβάλλεται αν δεν αναφέρονται παράλληλα και συγκεκριμένοι ισχυρισμοί τους οποίους θα προέβαλε ενώπιον της Διοίκησης αν είχε κληθεί και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση δε που με ειδική διάταξη νόμου προβλέπεται όχι μόνο η προηγούμενη ακρόαση αλλά και ενδικοφανές στάδιο, η μη τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης καλύπτεται εφόσον ο διοικούμενος τηρήσει το ενδικοφανές στάδιο και προβάλει τους κρίσιμους ισχυρισμούς που δεν προέβαλε πριν την έκδοση της πράξης. Ρητά λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας απαιτεί προκειμένου να προβεί σε ακύρωση της πράξης για παράβαση ουσιώδους τύπου όχι μόνο την προβολή σχετικού λόγου περί παραβίασης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης αλλά και αναφορά των όσων θα μπορούσαν να προβληθούν ενώπιον της Διοίκησης και δεν προβλήθηκαν και τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ανατρέψει την τελική κρίση της τελευταίας.

Ελένη Ζ. Μότσιου- Δικηγόρος, Εξωτερική Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας Βασιλογεώργης και Συνεργάτες

Περισσότερα...

ΚΑΡΙΝΑ ΑΕ: Δεκτή η προσωρινή διαταγή μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως για την υπαγωγή της εταιρίας στο άρθρο 99 ΠτΚ

Δεκτή έγινε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο του Κιλκίς  η αίτηση που κατέθεσε η εταιρία μας για την προσωρινή προστασία της ΚΑΡΙΝΑ ΑΕ ενόψει της συζητήσεως της αίτησης της για την υπαγωγή της  στο άρθρο 99 ΠτΚ.

Δικηγόρος:  Σωκράτης Παρσάνος

Δημόσια διαβούλευση για τον Αγορανομικό Κώδικα

Εισάγεται σήμερα και μέχρι την 21 Δεκεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση οι κανόνες σχετικά με το νέο Αγορανομικό Κώδικα που αποτελούν κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού o οποίος έχει στόχο τη ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Περισσότερα...

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»

Εισάγεται σήμερα και μέχρι την 14 Δεκεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Νέοι κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών και Νέα Υγειονομική Διάταξη (αφορά παραγωγούς, χονδρέμπορους, λιανέμπορους, παρόχους υπηρεσιών 3PL, διανομείς)

Ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας οι Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και η νέα Υγειονομική Διάταξη που σύμφωνα με την ανακοίνωση των Υπουργείων θα τεθούν σε ισχύ το συντομότερο.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων:

 

Attachments:
Download this file (Δελτίο τύπου.doc)Δελτίο τύπου.doc[ ]82 Kb
Download this file (ΔΙΕΠΠΥ.doc)ΔΙΕΠΠΥ.doc[ ]1541 Kb
Download this file (Υγ_Διάταξη.doc)Υγ_Διάταξη.doc[ ]363 Kb
Περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Εισάγεται από σήμερα και μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αντικαθιστούν το σύνολο των κωδικοποιημένων αγορανομικών διατάξεων.

Περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ: Απόφαση στην υπόθεση C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys κατά Registrar of Trade Marks.

Ο αιτών την καταχώρηση  σήματος υποχρεούται να προσδιορίζει με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητεί προστασία μέσω σήματος, προκειμένου να είναι οι αρμόδιες αρχές και οι επιχειρηματίες σε θέση, σε αυτήν και μόνον τη βάση, να καθορίσουν της έκταση της παρεχόμενης με το σήμα προστασίας.

Περισσότερα...

Δημοσίευση ΔΕΕ 04/2012, Ε.Ασημακοπουλου, Οι Ρυθμίσεις του Ν 4072/2012 για την καταχώρηση και προστασία των εθνικών σημάτων

O Ν 4072/2012 καταργεί τον Ν 2239/1994 και επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, τα συμπεράσματα της νομολογίας (εθνικής και κοινοτικής).

Ο νέος Νόμος ενσωματώνει την Οδηγία 2004/48/ΕΚ και τις ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία των διεθνών σημάτων, ενώ παράλληλα εισάγει καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα ρυθμίσεις όπως η κατάργηση της υποχρεωτικής κατάθεσης από δικηγόρο, η υποχρέωση και ηλεκτρονικής κατάθεσης της δήλωσης και του σήματος, η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως κατάθεσης καθώς και η εισαγωγή του θεσμού του εξεταστή, ως αποκλειστικού οργάνου ελέγχου σε πρώτο βαθμό. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (ΔΕΣ) διατηρείται ως δευτεροβάθμιο όργανο διοικητικού ελέγχου για την εξέταση προσφυγών και ανακοπών.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το πλήρες κείμενο (συνημμένο έγγραφο).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν. 4072/2012 ΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ- ΑΡΘΡΟ 99 ΠτΚ

Με το άρθρο 234 του ν. 4072/2012 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα που αφορούν στην προπτωχευτικήδιαδικασία εξυγίανσης.

Οι σημαντικότερες αλλαγές εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

Περισσότερα...

Σελίδα 3 από 19

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ