ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»

Εισάγεται σήμερα και μέχρι την 14 Δεκεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Νέοι κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών και Νέα Υγειονομική Διάταξη (αφορά παραγωγούς, χονδρέμπορους, λιανέμπορους, παρόχους υπηρεσιών 3PL, διανομείς)

Ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας οι Κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και η νέα Υγειονομική Διάταξη που σύμφωνα με την ανακοίνωση των Υπουργείων θα τεθούν σε ισχύ το συντομότερο.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων:

 

Attachments:
Download this file (Δελτίο τύπου.doc)Δελτίο τύπου.doc[ ]82 Kb
Download this file (ΔΙΕΠΠΥ.doc)ΔΙΕΠΠΥ.doc[ ]1541 Kb
Download this file (Υγ_Διάταξη.doc)Υγ_Διάταξη.doc[ ]363 Kb
Περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Εισάγεται από σήμερα και μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αντικαθιστούν το σύνολο των κωδικοποιημένων αγορανομικών διατάξεων.

Περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ: Απόφαση στην υπόθεση C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys κατά Registrar of Trade Marks.

Ο αιτών την καταχώρηση  σήματος υποχρεούται να προσδιορίζει με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητεί προστασία μέσω σήματος, προκειμένου να είναι οι αρμόδιες αρχές και οι επιχειρηματίες σε θέση, σε αυτήν και μόνον τη βάση, να καθορίσουν της έκταση της παρεχόμενης με το σήμα προστασίας.

Περισσότερα...

Δημοσίευση ΔΕΕ 04/2012, Ε.Ασημακοπουλου, Οι Ρυθμίσεις του Ν 4072/2012 για την καταχώρηση και προστασία των εθνικών σημάτων

O Ν 4072/2012 καταργεί τον Ν 2239/1994 και επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, τα συμπεράσματα της νομολογίας (εθνικής και κοινοτικής).

Ο νέος Νόμος ενσωματώνει την Οδηγία 2004/48/ΕΚ και τις ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία των διεθνών σημάτων, ενώ παράλληλα εισάγει καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα ρυθμίσεις όπως η κατάργηση της υποχρεωτικής κατάθεσης από δικηγόρο, η υποχρέωση και ηλεκτρονικής κατάθεσης της δήλωσης και του σήματος, η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως κατάθεσης καθώς και η εισαγωγή του θεσμού του εξεταστή, ως αποκλειστικού οργάνου ελέγχου σε πρώτο βαθμό. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (ΔΕΣ) διατηρείται ως δευτεροβάθμιο όργανο διοικητικού ελέγχου για την εξέταση προσφυγών και ανακοπών.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το πλήρες κείμενο (συνημμένο έγγραφο).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν. 4072/2012 ΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ- ΑΡΘΡΟ 99 ΠτΚ

Με το άρθρο 234 του ν. 4072/2012 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα που αφορούν στην προπτωχευτικήδιαδικασία εξυγίανσης.

Οι σημαντικότερες αλλαγές εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

Περισσότερα...

Αίρεται από το νέο έτος η υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ και ΕΠΕ σε έντυπα μέσα

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν 4072/2012 αίρεται η υποχρέωση ΑΕ και ΕΠΕ για την δημοσίευση πράξεων και στοιχείων σε έντυπα μέσα (εφημερίδες)

 Ειδικότερα, στο άρθρο 232 ορίζεται οτι :

Περισσότερα...

Νέα μορφή εταιρίας: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)

Με το Νόμο 4072/2012 θεσμοθετείται, μεταξύ άλλων, μία νέας μορφής εταιρία η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

 Ειδικότερα,

Περισσότερα...

Αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τους μεσίτες ακινήτων

Αλλαγές εισάγονται με το νέο Νόμο 4072/2012, μεταξύ άλλων, στο καθεστώς που διέπει τους μεσίτες ακινήτων. Με το νέο νόμο ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι βασικές διατάξεις της οδηγίας 2006/123/ ΕΚ αναφορικά με την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, προβλέποντας τη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεσιτείας για τους υπηκόους των λοιπών κρατών-μελών, οι οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής στο επιμελητήριο.

Ειδικότερα, μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Νόμου, η σύμβαση μεσιτείας θα καταρτίζεται εγγράφως. Πρόκειται ουσιαστικά για απαγόρευση της προφορικής συμφωνίας, η οποία αποτελούσε συνήθει πρακτική. Περαιτέρω, με το νέο νόμο εισάγεται η ειδικότητα του «βοηθού μεσίτη», ο οποίος θα μπορεί είτε να εργάζεται ως μισθωτός σε ένα μεσιτικό γραφείο, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας - συνεργάτης. Ο βοηθός μεσίτη είναι το πρόσωπο το οποίο έχει ως έργο την υποστήριξη και υποβοήθηση του μεσίτη στην εκτέλεση από αυτόν των μεσιτικών εργασιών.

Με την θέση σε ισχύ του νόμου, το προσωπικό ενός μεσιτικού γραφείου που συμμετέχει άμεσα στις πράξεις μεσιτείας θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του βοηθού μεσίτη (απολυτήριο Λυκείου ή ισοτίμου της αλλοδαπής). Επιπλέον, όσοι απόφοιτοι Λυκείου θέλουν να γίνουν μεσίτες θα πρέπει πρώτα να δουλέψουν ως βοηθοί για ένα χρόνο, είτε για έξι μήνες αν παρακολουθήσουν σειρά μαθημάτων. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στα υποκαταστήματα των μεσιτικών γραφείων θα πρέπει ο υπεύθυνος να είναι μεσίτης.

Σελίδα 3 από 20

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ