ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Νόμος υπ’ αρ. 3808/2009 (ΦΕΚ Α 227/10.12.2009)

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις

Απόφαση 2257/30.04.2009 Εφετείο Αθηνών, Δικηγόρος: Χ. Βασιλογεώργης Καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ’ άρθρο 46 του ν. 1892/1990 – κατάταξη δανειστών υπό εκκαθάριση επιχείρησης

Απόρριψη της ανακοπής του αντιδίκου Ελληνικού Δημοσίου εναντίον των καταταγέντων του από 18.06.2008 πίνακα κατάταξης που συνέταξε ο αρμόδιος εκκαθαριστής ανώνυμης εταιρείας ήτοι κατά σειρά:

Περισσότερα...

Υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ -ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΒΕΕ

Η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ήρθε σε αρχική συμφωνία με την εταιρία «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», με μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε για τη διανομή κατ’ αποκλειστικότητα εντός της Ελληνικής Επικράτειας των προϊόντων μακράς διαρκείας (long life) «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και συγκεκριμένα στα κανάλια των μεγάλων αλυσίδων (super markets), του υπόλοιπου πελατολογίου Λιανικής και του Χονδρεμπορίου Τροφίμων / Food Service.

Η Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου στην Επιτροπή της ΕΟΔΑΚ

Η εταίρος Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου διορίστηκε μέλος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΟΔΑΚ.

ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση συμμετοχής από θυγατρική του 27,50% στην Medizone Germany

Στην πώληση του ποσοστού συμμετοχής της (27,50%) στην εταιρία Medizone Germany GMBH, η οποία ενοποιείτο με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, έναντι 170.000 ευρώ (προ φόρων και εξόδων μεταβίβασης) προέβη στις 18/12/08 η θυγατρική της Ελγέκα, η Elgeka (Cyprus) Ltd., όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση.

Περισσότερα...

Απόφαση 4343/2008 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Δικηγόροι: Α.Σοφιαλίδης, Χ.Βασιλογέωργης

Άσκηση αγωγής από βασικό μέτοχο-συνιδρυτή Α.Ε. κατά εναγομένου-δικηγόρου που είχε διατελέσει νομικός σύμβουλος της Α.Ε. για μία τριετία και παράλληλα και δικηγόρος του ενάγοντα με αντικείμενο τη διεκδίκηση της κυριότητας ορισμένου αριθμού μετοχών.

Περισσότερα...

ΕΛΓΕΚΑ: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 7,5 εκατ. ευρώ

Την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου, πενταετούς διάρκειας, ποσού 7.500.000 ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ κατά τη συνεδρίασή του της 14.11.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και με βάση την από 13.11.2006 ειδική εξουσιοδότηση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η ως άνω έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είχε λάβει απόφαση για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 20.000.000 ευρώ.

Περισσότερα...

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ: Ομολογιακό Δάνειο

Έκδοση νέου κοινού Ομολογιακού Δανείου από την εταιρία "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπίες - Βιομηχανία"

Elgeka - Ferfelis Romania S.A- Shell Group

Συμφωνία, τριετούς διάρκειας, με την Shell Lubricants Supply Company BV, μέλος της Shell Group, για τη διανομή προϊόντων της (λιπαντικά) στη Ρουμανία υπέγραψε η Elgeka - Ferfelis Romania S.A. θυγατρική εταιρεία της ΕΛΓΕΚΑ .

Σελίδα 15 από 20

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ