ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόφαση 4343/2008 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Δικηγόροι: Α.Σοφιαλίδης, Χ.Βασιλογέωργης

Άσκηση αγωγής από βασικό μέτοχο-συνιδρυτή Α.Ε. κατά εναγομένου-δικηγόρου που είχε διατελέσει νομικός σύμβουλος της Α.Ε. για μία τριετία και παράλληλα και δικηγόρος του ενάγοντα με αντικείμενο τη διεκδίκηση της κυριότητας ορισμένου αριθμού μετοχών.

Περισσότερα...

ΕΛΓΕΚΑ: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 7,5 εκατ. ευρώ

Την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου, πενταετούς διάρκειας, ποσού 7.500.000 ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ κατά τη συνεδρίασή του της 14.11.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και με βάση την από 13.11.2006 ειδική εξουσιοδότηση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η ως άνω έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είχε λάβει απόφαση για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 20.000.000 ευρώ.

Περισσότερα...

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ: Ομολογιακό Δάνειο

Έκδοση νέου κοινού Ομολογιακού Δανείου από την εταιρία "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπίες - Βιομηχανία"

Elgeka - Ferfelis Romania S.A- Shell Group

Συμφωνία, τριετούς διάρκειας, με την Shell Lubricants Supply Company BV, μέλος της Shell Group, για τη διανομή προϊόντων της (λιπαντικά) στη Ρουμανία υπέγραψε η Elgeka - Ferfelis Romania S.A. θυγατρική εταιρεία της ΕΛΓΕΚΑ .

Σύναψη εμπορικών συμφωνιών μεταξύ της ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. και των «3Μ COMPANY» και «ENERGIZER»

Η ELGEKA-FERFELIS ROMANIA S.A., υπέγραψε συμφωνίες διανομής με τις εταιρίες 3Μ και ΕNERGIZER, τριετούς διάρκειας.

Περισσότερα...

Σύναψη συμφωνίας χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου (sale and lease back) από την ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ

Η "Διακίνησης Α.Ε. - Αποθηκεύσεις - Διανομές - Συσκευασίες", θυγατρική της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. με ποσοστό 99,99%, υπέγραψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου με τη μέθοδο της πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back) με την "ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε.Χ.Μ.", υπό την εγγύηση της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

Νέο εμπορικό χωριό κατασκευάζει ο όμιλος Φέσσα στη Θεσσαλονίκη σε ακίνητο που μίσθωσε με μακροχρόνια μίσθωση από την ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τη δημιουργία του επόμενου εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει η Οικοδομή Α.Ε., η οποία από κοινού με την αδελφή Φέσσας Α.Ε., υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα στο χώρο του real estate, στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, που υπερβαίνει τα 70 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα...

Έκδοση Ομολογιακών Δανείων από την εταιρία "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπίες - Βιομηχανία" και την θυγατρική της εταιρία "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. - Αποθηκεύσεις – Διανομές – Συσκευασίες"

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στις 16.10.2008 υπέγραψε με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως διοργανωτή, πρόγραμμα έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου, με ομολογιούχους δανειστές την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (κατά 90%) και την EMPORIKI BANK CYPRUS LTD (κατά 10%).

Περισσότερα...

Σύναψη εμπορικών συνεργασιών μεταξύ της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και της «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.», της “ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.” και της “AROMA PLC”

Υπεγράφη σύμβαση εμπορικής συνεργασίας τριετούς διάρκειας μεταξύ της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.», για την εμπορία και διανομή κατ’ αποκλειστικότητα όλων των προϊόντων της «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.», εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συγκεκριμένα σε όλα τα κανάλια διανομής (ενδεικτικά: μεγάλες αλυσίδες λιανικής, υπόλοιπο πελατολόγιο λιανικής, χονδρεμπόριο τροφίμων / food service).

Περισσότερα...

Σελίδα 15 από 20

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ