ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4072/2012 τον δεύτερο κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Περισσότερα...

Τροποποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς την καταβολή και τον έλεγχο του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

Συνημμένη η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης Κ1-802 «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιριών» ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φ.Σ.Κ"

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ στη θυγατρική της ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ

Στο 90% από 80% αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ στη θυγατρική της εταιρεία «ΒΙΟΤΡΟΣ – Βιοηχανία Τροφίμων – Σκευασμάτων και Επεξεργασίας Γάλακτος – Αποθηκεύσεις – Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία».

 

Περισσότερα...

Ίδρυση από την ΕΛΓΕΚΑ εταιρίας με έδρα το Αμβούργο Γερμανίας

Το Ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε 50.000 ευρώ διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη, ενώ παράλληλα λόγω της έκδοσης των ως άνω μετοχών υπέρ το άρτιο υπήρχε υποχρέωση επιπλέον συνεισφοράς των συμμετεχόντων μετόχων, συνολικού ύψους 350.000 ευρώ, η οποία καλύπτεται αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων της. Το ποσοστό συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην εν λόγω εταιρία ανέρχεται σε 50% συν μία (1) μετοχή, ήτοι 25.001 μετοχές.

Το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρίας θα είναι μεταξύ άλλων η αγορά, πώληση, προώθηση και διακίνηση διαφόρων προϊόντων-τροφίμων Private Label και κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών, καθώς και ομοίων προϊόντων κυρίως μεσογειακής παραγωγής ή προελεύσεως κυρίως στο εσωτερικό της Γερμανικής, Αυστριακής και Ελβετικής αγοράς, η εκτέλεση προγραμμάτων διανομής για τη μεταφορά των παραπάνω προϊόντων σε σημεία λιανικής, χονδρικής πώλησης και σε εταιρίες τροφοδοσίας και παραγωγής γευμάτων, η εμπορική αντιπροσώπευση καθώς και η παροχή υπηρεσιών εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης.

Δικηγόρος: Β. Γκατζηγιάννη

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την σύσταση εταιρίας στη Γερμανία και την διακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς την χώρα αυτή επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή στο 210 3628616

ΣυμβΠλημΛαρ 548/2012: Δεκτή αίτηση αντιρρήσεων κατά δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης των εμμέσως ζημιωθέντων μετόχων ανώνυμης εταιρίας.

Με το με αριθμό 548/2012 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας, έγινε δεκτή αίτηση αντιρρήσεων των κατηγορουμένων και κηρύχθηκε απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής των εγκαλούντων-μετόχων ανώνυμης εταιρίας. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι οι εγκαλούντες, που εκπροσωπούν ως κύριοι και κάτοχοι μετοχών ποσοστό 38,95% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δεν νομιμοποιούνται να παραστούν ατομικά ως πολιτικώς ενάγοντες, δεδομένου ότι η μείωση της περιουσίας που φέρεται ότι προκλήθηκε από τις αξιόποινες πράξεις δεν αποτελεί ζημία που υπέστησαν αυτοί και μόνο, αλλά αντικατοπτρίζει ζημία της εταιρίας και έμμεσα μόνο δική τους. Μόνο η αμέσως ζημιωθείσα εταιρία, που αποτελεί νομικό πρόσωπο αυτοτελές και διακρινόμενο από τους μετόχους της, δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα, νομίμως εκπροσωπούμενη και όχι οι εμμέσως ζημιούμενοι μέτοχοί της (όπως αντιστοίχως σε επίπεδο αστικών αξιώσεων είναι δυνατή μόνο η άσκηση εταιρικής αγωγής και όχι ατομικής). Συνακόλουθα και η μείωση των διανεμητέων κερδών δεν συνιστά άμεση ζημία της περιουσίας των εγκαλούντων δυνάμενη να αξιωθεί από τους ίδιους αυτοτελώς σε βάρος των κατηγορουμένων, αλλά έμμεση ζημία, διότι είναι παρακολούθημα-αντανάκλαση της μείωσης της εταιρικής (διανεμητέας) περιουσίας, η οποία και μόνο μείωση αναπαριστά άμεση ζημία (της εταιρίας) και για τον λόγο αυτό δεν θα ήταν δυνατή εν προκειμένω η απευθείας άσκηση ατομικής αγωγής των εγκαλούντων κατά παράκαμψη της εταιρικής αλλά ούτε και η σωρευτική τους συνύπαρξη.

Παραστάτες δικηγόροι : Χ. Βασιλογεώργης, Ν. Χατζηνικολάου

Δεκτή η αίτηση της εταιρίας ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ για την υπαγωγή της στο άρθρο 99.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κιλκίς  έκρινε ότι αιτία των προβλημάτων της εταιρίας είναι η διεθνής οικονομική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ετήσιου τζίρου της και συνακόλουθα της ταμειακής ρευστότητάς της. Ωστόσο το δικαστήριο από την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας και την προφορική διαδικασία στο ακροατήριο οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η αιτούσα μπορεί να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να αποφύγει την οριστική παύση των πληρωμών εάν ευοδωθούν τα μέτρα που η διοίκηση της αποφάσισε και άρχισε να εφαρμόζει και συγκεκριμένα η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η αναζήτηση επενδυτή η εκποίηση των αποθεματών της και η είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών, σε συνδυασμό με την αποχώρηση ανταγωνιστριών επιχειρήσεων από την αγορά πράγμα που θα διευρύνει το εμπορικό μερίδιο της εταιρίας. Ενόψει αυτών το δικαστήριο έκανε δεκτή εν μέρει την αίτηση και τις ασκηθείσες πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ αυτής, ανέστειλε μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης τα μέτρα ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της εταιρίας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι 6.6.2012 όπως και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της και όρισε μεσολαβητή για τη διαδικασία εξυγίανσης.

Δικηγόροι : Σωκράτης Παρσάνος, Ανδρέας Στεργιάδης.

 

Άρειος Πάγος: Αναμένονται εξελίξεις στη νομολογία για τις συμβάσεις αποκλειστικής εμπορικής διανομής

Αναβλήθηκε  η εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης που άσκησε μεγάλη ελληνική  εταιρία διανομών ενώπιον του ΑΠ κατά της αριθμ. 661/2011 απόφασης του ΕφΘες/νίκης. Η υπόθεση αφορούσε μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ανάλογης εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του ΠΔ 219/1995 «περί εμπορικών αντιπροσώπων» και στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής, σύμφωνα με την κρατούσα έως αυτή τη στιγμή άποψη του Ακυρωτικού. Η αναβολή της συζήτησης ήταν αναγκαία διότι την 21.03.2013 ο ΑΠ συζήτησε σε ολομέλεια τη γνωστή υπόθεση ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΟΕ κατά ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ η εξέλιξη της οποίας επηρέασε τη νομολογιακή διάπλαση της σύμβασης εμπορικής διανομής σε συνδυασμό και με τη με αριθμό C – 85/2003 απόφαση του ΔΕΚ επί προδικαστικού ερωτήματος που υπέβαλλε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στον πρώτο βαθμό. Το τμήμα του Αρείου Πάγου που ανέλαβε αρχικά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης επί της αμέσως παραπάνω αναφερόμενης υπόθεσης παρέπεμψε τη διαφορά στην ολομέλεια λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος που αυτή παρουσιάζει. Ειδικότερα το ερώτημα που ανέκυψε και στο οποίο κλήθηκε τελικά να απαντήσει η ολομέλεια του σώματος είναι αν η απάντηση του ΔΕΚ επί προδικαστικού ερωτήματος κατά το μέρος που αφορά αναλογική εφαρμογή κοινοτικού δικαίου σε συνδυασμό με εσωτερικές διατάξεις (άρθρα 361 και 288 ΑΚ) δεσμεύει τον εθνικό δικαστή που έχει επιληφθεί της συγκεκριμένης (ή παρόμοιας) υπόθεσης ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου επί του προδικαστικού ερωτήματος και αν το εθνικό δικαστήριο θα εκφράσει το ίδιο κρίση επί του εφαρμοστέου δικαίου ώστε να μπορεί να ιδρυθεί ο προβλεπόμενος στον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στο μέτρο μάλιστα που από την απάντηση που θα δοθεί ανακύπτει ζήτημα ενότητας της νομολογίας καθώς έχει επικρατήσει η άποψη ότι όταν η σύμβαση (αποκλειστικής) εμπορικής διανομής προσομοιάζει με αυτή της εμπορικής αντιπροσωπείας, κατά τα ουσιώδη στοιχεία της, εφαρμόζονται αναλογικά και σε αυτή την περίπτωση οι διατάξεις του ΠΔ 219/1991.

ΜονΠρωτΘες/νικης (διαδικασία α.μ.) 7409/2013 : Αναστολή πλειστηριασμού κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας.

Κατά πάγια νομολογία όταν υπάρχει συμφωνία στην πιστωτική σύμβαση ότι το ύψος της οφειλής προς το πιστωτικό ίδρυμα – δανειστή θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τελευταίας δεν απαιτείται στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής ως προς το κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού, η επισύναψη της κίνησης του λογαριασμού για την περίοδο που αφορά την αναγνώριση. Ωστόσο στο δικόγραφο της αίτησης πρέπει να αναφέρεται ότι ο πιστούχος αναγνώρισε εγγράφως την οφειλή για το συγκεκριμένο διάστημα, ο τρόπος της αναγνώρισης και το ύψος του οφειλόμενου ποσού.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 20

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ