ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσίευση Ν. 4302/2014: Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής

 

Ο Νόμος 4302/2014 αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Logistics) ως σύνολο, και όχι αποσπασματικά με νομοθετικές ρυθμίσεις για τις επί μέρους δραστηριότητες αποθήκευσης, διανομής, μεταφοράς κ.τ.λ., όπως γινόταν έως σήμερα. Με το νέο Νόμο:

Attachments:
Download this file (n_4302_2014.pdf)n_4302_2014.pdf[ ]412 Kb
Περισσότερα...

Στε: Αντισυνταγματική η επιβολή ΕΤΑΚ επί ακινήτου δεσμευμένου ως κοινόχρηστου

Με την αριθμ. 520/2014 (ΔΕΕ 2014, 437), που εκδόθηκε στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας της «πιλοτικής δίκης», το ΣτΕ (Ολ), έκρινε ως αντισυνταγματική την επιβολή ΕΤΑΚ επί ακινήτου δεσμευμένου ως κοινόχρηστου.

 

Περισσότερα...

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο νόμου "ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"

Τέθηκε από σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου 2014, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Παρασκευή 16 Μαΐου 2014.

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»

Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον αναπτυσσόμενο κλάδο της Εφοδιαστικής (Logistics).

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εθνική στρατηγική για την εφοδιαστική αλυσίδα επιδιώκει μεταξύ άλλων: α) την ανάπτυξη ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τα logistics, απλοποίηση στην αδειοδότηση των σχετικών επιχειρήσεων, εκσυγχρονισμός των τελωνειακών ελέγχων κτλ., β) την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της οργάνωσης των επιχειρήσεων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας με προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, ανθρώπινου δυναμικού αλλά και υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις ώστε να υιοθετήσουν καινοτόμες δράσεις, γ) περαιτέρω εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών με την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου, συνδετήριους άξονες κτλ.

Με το νομοσχέδιο :

Περισσότερα...

Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4072/2012 τον δεύτερο κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Περισσότερα...

Τροποποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς την καταβολή και τον έλεγχο του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

Συνημμένη η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης Κ1-802 «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιριών» ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φ.Σ.Κ"

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ στη θυγατρική της ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ

Στο 90% από 80% αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ στη θυγατρική της εταιρεία «ΒΙΟΤΡΟΣ – Βιοηχανία Τροφίμων – Σκευασμάτων και Επεξεργασίας Γάλακτος – Αποθηκεύσεις – Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία».

 

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 20

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ