ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο νόμου "ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"

Τέθηκε από σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου 2014, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Παρασκευή 16 Μαΐου 2014.

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»

Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον αναπτυσσόμενο κλάδο της Εφοδιαστικής (Logistics).

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εθνική στρατηγική για την εφοδιαστική αλυσίδα επιδιώκει μεταξύ άλλων: α) την ανάπτυξη ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τα logistics, απλοποίηση στην αδειοδότηση των σχετικών επιχειρήσεων, εκσυγχρονισμός των τελωνειακών ελέγχων κτλ., β) την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της οργάνωσης των επιχειρήσεων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας με προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, ανθρώπινου δυναμικού αλλά και υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις ώστε να υιοθετήσουν καινοτόμες δράσεις, γ) περαιτέρω εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών με την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου, συνδετήριους άξονες κτλ.

Με το νομοσχέδιο :

Περισσότερα...

Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4072/2012 τον δεύτερο κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Περισσότερα...

Τροποποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς την καταβολή και τον έλεγχο του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

Συνημμένη η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης Κ1-802 «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιριών» ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φ.Σ.Κ"

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ στη θυγατρική της ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ

Στο 90% από 80% αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ στη θυγατρική της εταιρεία «ΒΙΟΤΡΟΣ – Βιοηχανία Τροφίμων – Σκευασμάτων και Επεξεργασίας Γάλακτος – Αποθηκεύσεις – Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία».

 

Περισσότερα...

Ίδρυση από την ΕΛΓΕΚΑ εταιρίας με έδρα το Αμβούργο Γερμανίας

Το Ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε 50.000 ευρώ διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη, ενώ παράλληλα λόγω της έκδοσης των ως άνω μετοχών υπέρ το άρτιο υπήρχε υποχρέωση επιπλέον συνεισφοράς των συμμετεχόντων μετόχων, συνολικού ύψους 350.000 ευρώ, η οποία καλύπτεται αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων της. Το ποσοστό συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην εν λόγω εταιρία ανέρχεται σε 50% συν μία (1) μετοχή, ήτοι 25.001 μετοχές.

Το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρίας θα είναι μεταξύ άλλων η αγορά, πώληση, προώθηση και διακίνηση διαφόρων προϊόντων-τροφίμων Private Label και κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών, καθώς και ομοίων προϊόντων κυρίως μεσογειακής παραγωγής ή προελεύσεως κυρίως στο εσωτερικό της Γερμανικής, Αυστριακής και Ελβετικής αγοράς, η εκτέλεση προγραμμάτων διανομής για τη μεταφορά των παραπάνω προϊόντων σε σημεία λιανικής, χονδρικής πώλησης και σε εταιρίες τροφοδοσίας και παραγωγής γευμάτων, η εμπορική αντιπροσώπευση καθώς και η παροχή υπηρεσιών εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης.

Δικηγόρος: Β. Γκατζηγιάννη

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την σύσταση εταιρίας στη Γερμανία και την διακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς την χώρα αυτή επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή στο 210 3628616

ΣυμβΠλημΛαρ 548/2012: Δεκτή αίτηση αντιρρήσεων κατά δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης των εμμέσως ζημιωθέντων μετόχων ανώνυμης εταιρίας.

Με το με αριθμό 548/2012 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας, έγινε δεκτή αίτηση αντιρρήσεων των κατηγορουμένων και κηρύχθηκε απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής των εγκαλούντων-μετόχων ανώνυμης εταιρίας. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι οι εγκαλούντες, που εκπροσωπούν ως κύριοι και κάτοχοι μετοχών ποσοστό 38,95% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δεν νομιμοποιούνται να παραστούν ατομικά ως πολιτικώς ενάγοντες, δεδομένου ότι η μείωση της περιουσίας που φέρεται ότι προκλήθηκε από τις αξιόποινες πράξεις δεν αποτελεί ζημία που υπέστησαν αυτοί και μόνο, αλλά αντικατοπτρίζει ζημία της εταιρίας και έμμεσα μόνο δική τους. Μόνο η αμέσως ζημιωθείσα εταιρία, που αποτελεί νομικό πρόσωπο αυτοτελές και διακρινόμενο από τους μετόχους της, δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα, νομίμως εκπροσωπούμενη και όχι οι εμμέσως ζημιούμενοι μέτοχοί της (όπως αντιστοίχως σε επίπεδο αστικών αξιώσεων είναι δυνατή μόνο η άσκηση εταιρικής αγωγής και όχι ατομικής). Συνακόλουθα και η μείωση των διανεμητέων κερδών δεν συνιστά άμεση ζημία της περιουσίας των εγκαλούντων δυνάμενη να αξιωθεί από τους ίδιους αυτοτελώς σε βάρος των κατηγορουμένων, αλλά έμμεση ζημία, διότι είναι παρακολούθημα-αντανάκλαση της μείωσης της εταιρικής (διανεμητέας) περιουσίας, η οποία και μόνο μείωση αναπαριστά άμεση ζημία (της εταιρίας) και για τον λόγο αυτό δεν θα ήταν δυνατή εν προκειμένω η απευθείας άσκηση ατομικής αγωγής των εγκαλούντων κατά παράκαμψη της εταιρικής αλλά ούτε και η σωρευτική τους συνύπαρξη.

Παραστάτες δικηγόροι : Χ. Βασιλογεώργης, Ν. Χατζηνικολάου

Σελίδα 1 από 19

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ